Læreplaner
Her kan du finde links til børnehavens formelle læreplaner:
 
 
 
 
Pædagogik 
 
Vi arbejder ud fra et mål om, at styrke barnets selvværd og tro på egne evner. Samværet mellem børn og voksne er præget af en gensidig respekt og anerkendelse.

Naturen omkring os har stor betydning i hverdagen. Vi ønsker, at lære børnene ”fra jord til bord”, og være med til at skabe et tilhørsforhold til naturen og alle dens aspekter. Vi planter og sår i foråret, og om sommeren og sensommer høster og plukker vi grøntsager og frugt.
 
 
LEGEN - Den Frie Leg
For børn i 3-6års alderen, er legen altafgørende for det enkelte barns udvikling. I legen bliver indtryk og læring bearbejdet og erfaringer bliver lagret. Det er derfor yderst vigtigt at vi kan skabe rum og mulighed for leg, børnene imellem, samt for den enkelte.
Aktiv leg med fuld fart på cyklerne. Der laves aftaler, alliancer, opfindes lege og fantasien bliver flittigt brugt, således at cykler bliver til busser, motorcykler, fejemaskiner osv osv.

Rollelege, såsom “far, mor og børn” og andre fantasifulde lege, hjælper dem til at udvikle sig socialt. (Hvad kan man tillade sig, hvordan reagerer de andre på min opførsel, hvordan kan jeg komme til at bestemme noget?) LEARNING BY DOING!

At gynge sammen er en rigtig god samarbejdsøvelse, som kræver balance og samtidig rytme og forhandling om hvem der gør hvad, hvornår.

Skovture giver motion, udfordrer motorikken og pirrer nysgerrigheden og opdagelysten. Børnenes viden, og hjerne generelt, udvikles i takt med, at de bliver rige på oplevelser og gør sig nye erfaringer.

Kreativitet kan flytte grænse og udvikle sanserne. Det forbedrer motorikken og giver nye indtryk og stimuli. Tilmed støtter det børnene i deres egen personlige kreativitet og kan lære dem noget om fysik, såsom; hvad sker der med maling når det kommer i håret.
At hjælpe til i køkkenet er også udviklende for motorikken, og samtidig giver det anledning til en god snak om mad, sundhed og råvarer. Børnene får viden om hvordan mad, brød, kager m.m. tilberedes og anrettes. Der arbejdes på samarbejde børnene imellem og at forstå en besked.
I sidste ende skal alt hvad børnene oplever og lærer, bearbejdes og mentalt lagres gennem LEGEN - Den Frie Leg
Naturbørnehaven | Fælledvej, 47c, Hasle - Danmark | Tlf.: 30303891 | natbh@tdcadsl.dk