I efteråret 2020 modtog vi en "jægerkasse", med materialer og rekvisitter til et forløb om de to jægerstenalder-børn, Ask og Liv. Der var en historie som vi læste op og dertilhørende lege og aktiviteter. Et spændende projekt fra Danmarks Jægerforbund. Efter projektets afslutning, lavede vi en video hvor børnene fortæller om det. Den kan ses i vores facebookgruppe: "Naturbørnehaven i Hasle".
 
 
Vi har foråret 2023 taget del i DR Ramajsangs kampagne om at redde verden, ved at hjælpe sommerfuglene, bl.a. ved at lave en sommerfuglehave på vores grund, kastet frøbomber i skoven og lært om sommerfuglens udvikling fra æg til larve, til sommerfugl m.m.
 

Filur
Filur er et pædagogisk tilrettelagt forløb med afsæt i dalogisk læsning af fem populære billedbøger. Materialet er målrettet de ældste børn i børnehaven, de kommende skolestartere, og er tilrettelagt, så det gennem leg og læring undersøtter arbejdet med børnenes udvikling i forhold til læreplanstemaerne. Materialet sikrer en progression i det enkelte barns sproglige kompetencer og bidrager dermed til en bedre skolestart for barnet. 
Filur afvilkes ifm. med skolegruppe i foråret inden skolestart.
 
Pædagogiske forløb året rundt
 
Året rundt vil vi have forskellige projekter og forløb som vi tilrettelægger efter børnenes behov og situation. Alt er med fokus på at styrke og udvikle børnene på bedste vis og med tanke på at børn nemmere lærer ved at se andre gøre det samme. Er der fx nogle få der har svært ved at hinke, øver vi os allesammen i at hinke gennem leg og aktiviteter, da det både styrker fællesskabet og den enkeltes evne til at hinke.
 
Skoleforberedelse
Hvert år har vi skolegruppe i ca. ½ år før skolestart, som har til formål at børnene vænner sig til at sidde stille og koncentrere sig i længere tid ad gangen. Her bliver der leget med bogstaver og tal og løst små skoleopgaver. I denne proces kan vi fokusere på den enkeltes svagheder og styrker og hjælpe dem til at blive skoleparate. Der er også særligt fokus på aktiviteter der styrker fællesskabet, de sociale kompetencer og samarbejdet børnene imellem.
 
Dukketeater
I børnehaven har vi et dukketeater, hvor vi i perioder bl.a. kan møde dukkerne John, Britta og Anton. Der udspiller sig forskellige konflikter og hverdagssituationer dukkerne imellem og nogle gange har de brug for at tale med en voksen. Gennem situationerne som er inspireret af hverdagen i børnehaven, kan de voksne få en dialog med børnene omkring handlemuligheder og hensigtsmæssige reaktioner i almindelige konflikter og relationer.
 
Cykellege
Hvert år i maj måned er vi med i cyklistforbundets cykellegekampagne, som består af en række lege der styrker barnets evne til at cykle, holde balancen, orientere sig m.m. Børnene medbringer egne cykler (løbecykel eller pedalcykel UDEN støttehjul) og hjelm, og så kører vi op på klubhusets parkeringsplads og cykler og leger. Det er virkelig træning pakket ind i leg og som regel slutter vi forløbet af med en længere cykeltur i skoven.
 
Sundhed
I hverdagen taler vi ofte med børnene om den generelle sundhed i forhold til sund kost og hygiejne m.m. Men med jævne mellemrum har vi sundhed som tema. Her tager vi fx på tur til tandklinikken, skadestuen eller får besøg af sundhedsfagligt personale der fortæller om deres arbejde. Vi synger sange om sundhed, bakterier og det at vaske hænder og slutter af med "håndvaskeeksamen", hvor der uddeles eksamensbeviser.
 
Trin-for-trin
Vi har i børnehaven den gode gamle kasse med trin-for-trin. Der er dukkespil med hånddukker og billeder af børn i forskelligt humør og i forskellige situationer. Materialet er lavet til at tale om følelser med børn, lære dem at aflæse og sætte ord på, samt hjælp til at håndtere vrede og konflikter. Ind imellem tager vi det frem og laver et forløb med børnene for at styrke deres følelsesmæssige udvikling denne vej.
Naturbørnehaven | Fælledvej, 47c, Hasle - Danmark | Tlf.: 30303891 | natbh@tdcadsl.dk