Vi har dette forår taget del i DR Ramajsangs kampagne om at redde bierne. 
Her er hvad man skal gøre for at få et redder-diplom:
Relevante hjemmesider:
Klik på billederne
 
 
Filur
Filur er et pædagogisk tilrettelagt forløb med afsæt i dalogisk læsning af fem populære billedbøger. Materialet er målrettet de ældste børn i børnehaven, de kommende skolestartere, og er tilrettelagt, så det gennem leg og læring undersøtter arbejdet med børnenes udvikling i forhold til læreplanstemaerne. Materialet sikrer en progression i det enkelte barns sproglige kompetencer og bidrager dermed til en bedre skolestart for barnet. 
Filur afvilkes ifm. med skolegruppe i foråret inden skolestart.
 
Hoppeline
Hjertet i Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Fortællingerne er designet til at styrke børns glæde ved bevægelse og åbne for både børns og deres voksnes kreativitet og fantasi. Med udgangspunkt i bevægelse og andre sundhedsfremmende aktiviteter har projekt Hoppline som mål at bidrage relevant til det pædagogiske arbejde med alle læreplanstemaer.
Projektet afvikles i efteråret 2016.
Pædagogiske forløb året rundt
 
Året rundt vil vi have forskellige projekter og forløb som vi tilrettelægger efter børnenes behov og situation. Alt er med fokus på at styrke og udvikle børnene på bedste vis og med tanke på at børn nemmere lærer ved at se andre gøre det samme. Er der fx nogle få der har svært ved at hinke, øver vi os allesammen i at hinke gennem leg og aktiviteter, da det både styrker fællesskabet og den enkeltes evne til at hinke.
 
Skoleforberedelse
Hvert år har vi skolegruppe i ca. ½ år før skolestart, som har til formål at børnene vænner sig til at sidde stille og koncentrere sig i længere tid ad gangen. Her bliver der leget med bogstaver og tal og løst små skoleopgaver. I denne proces kan vi fokusere på den enkeltes svagheder og hjælpe dem til at blive skoleparate. Der er også særligt fokus på aktiviteter der styrker fællesskabet, de sociale kompetencer og samarbejdet børnene imelem.
 
Mundgymnastik
I løbet af året har vi også et mundmotorisk forløb, hvor børnene i mindre grupper kommer ind og laver forskellige øvelser der er med til at styrke muskulationen og smidigheden i mund, tunge, kæbe og læber. Dette styrker børnenes udtale og evner til at spise, samt styrker kropsbevidstheden.
 
Cykellege
Hvert år i maj måned er vi med i cyklistforbundets cykellegekampagne, som består af en række lege der styrker barnets evne til at cykle, holde balancen, orientere sig m.m. Børnene medbringer egne cykler (løbecykel eller pedalcykel UDEN støttehjul) og hjelm, og så kører vi op på klubhusets parkeringsplads og cykler og leger. Det er virkelig træning pakket ind i leg og som regel slutter vi forløbet af med en længere cykeltur i skoven.
 
Sundhed
I hverdagen taler vi ofte med børnene om den generelle sundhed i forhold til sund kost og hygiejne m.m. Men med jævne mellemrum har vi sundhed som tema. Her tager vi fx på tur til tandklinikken, skadestuen eller får besøg af sundhedsfagligt personale der fortæller om deres arbejde. Vi synger sange om sundhed, bakterier og det at vaske hænder og slutter af med "håndvaskeeksamen", hvor der uddeles eksamensbeviser.
 
 
Naturbørnehaven | Fælledvej, 47c, Hasle - Danmark | Tlf.: 56964604 | natbh@tdcadsl.dk